Dofinansowanie

 

 W dniu 17.06.2014 r. firma SMART NANOTECHNOLOGIES

z siedzibą przy ul. Karola Olszewskiego 25, 32-566 Alwernia podpisała umowę o dofinansowanie projektu pt.

Rozpoczęcie produkcji innowacyjnych nanokomponentów stanowiących
wynik prac B+R

w ramach działania 4.4 „Nowe inwestycje o wysokim potencjale innowacyjnym

Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, na lata 2007-2013

NR umowy o dofinansowanie: UDA-POIG.04.04.00-12-052/13

Cel projektu: Utworzenie nowej jednostki, w celu wdrożenia nieznanej na świecie technologii wytwarzania innowacyjnych produktów.

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka.