POIG 4.4

 Od dnia 01.07.2014 r. do dnia 31.12.2015 r. , Smart Nanotechnologies Sp. z o.o. realizuje projekt pod nazwą " Rozpoczęcie produkcji innowacyjnych nanokomponentów, stanowiących wynik prac B+R”

Projekt jest współfinansowany ze środków publicznych w ramach Działania 4.4 „Wsparcie projektów celowych” Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, numer umowy o dofinansowanie: UDA-POIG.04.04.00-12-052/13 

Zapraszamy do składania ofert