Aktywne formy srebra minimalizują ryzyko skażenia mikrobiologicznego


Wirusy i bakterie są zdolne do ewolucji. Poza drogą mutacji mogą nabywać nowe lub ulepszać stare cechy poprzez wymianę materiału genetycznego, nawet z komórkami bakteryjnymi z zupełnie innych gatunków. Bardzo często właśnie w ten sposób zdobywają oporność na antybiotyki powodując, że wdrażane leczenie jest nieskuteczne i wiąże się z poważnymi powikłaniami i ryzykiem śmierci.


Zjawisko antybiotykooporności narasta
Przykładem wysoce opornej na antybiotyki bakterii jest gronkowiec złocisty oporny na metycylinę oraz bakteria New Delhi. Problem jest na tyle poważny, że w perspektywie kilku lat może okazać się istotniejszy niż pandemia koronawirusa SARS-CoV-2. To właśnie dlatego tak istotny jest stały rozwój technologii, pozwalających na uzyskanie powierzchni samoodkażających. Nie tylko w szpitalach, ale wszędzie tam, gdzie istnieje ryzyko skażenia mikrobiologicznego. Według danych opublikowanych w Review on Antimicrobial Resistance, w 2050 r. przyczyna zgonów 10 mln osób na świecie będzie związana z antybiotykoopornością. 


Zakażenia szpitalne – problem współczesnej ochrony zdrowia
Corocznie dochodzi do tysięcy przypadków zakażeń szpitalnych, które są spowodowane m.in. niewystarczającą higieną personelu, zanieczyszczoną odzieżą, niejałowym sprzętem medycznym, niewłaściwym sprzątaniem, a w konsekwencji skażonym otoczeniem pacjenta. Zakażenia szpitalne są poważnym problemem współczesnej ochrony zdrowia, ponieważ stanowią zagrożenie dla zdrowia i życia pacjentów, angażują personel medyczny oraz generują dodatkowe koszty. 
Badania dowodzą, że w czasie hospitalizacji u ok. 20–30% osób rozpoznane zostaje co najmniej jedno zakażenie. Powikłania po zakażeniach prowadzą do utraty zdrowia pacjenta, a w skrajnych przypadkach narażają go na utratę życia. Zakażenia szpitalne są zjawiskiem, którego nie sposób całkowicie wyeliminować z praktyki szpitalnej, natomiast należy podejmować wszelkie działania, jakie mogą ograniczać ich negatywny wpływ na stan zdrowia pacjentów.


Co to jest clean room?
Stały rozwój technologii pozwalających na uzyskanie powierzchni samoodkażających nie jest istotny jedynie ze względu na zastosowanie w szpitalach, ale również wszędzie tam, gdzie istnieje ryzyko skażenia mikrobiologicznego. Mowa o publicznych toaletach, sklepach, przedszkolach. Jednym ze sposobów ograniczenia ryzyka zakażeń jest stworzenie tzw. clean roomu w oparciu o materiały o właściwościach samoodkażających oraz samoczyszczących z dodatkiem nanocząstek srebra.
Grupą materiałów, z którą mamy najwięcej kontaktu na co dzień, są polimery. Obecnie na rynku europejskim rocznie zużywa się prawie 60 mln ton tworzyw sztucznych, co pozwala zobrazować, ile w naszym otoczeniu znajduje się wyrobów tego typu. W związku z tym w ostatnim czasie zaobserwowano zwiększenie zapotrzebowania na dodatki do tworzyw sztucznych o działaniu bio- oraz wirusobójczym, dlatego potrzeba nowych, innowacyjnych rozwiązań i technologii w tym zakresie. 


Biobójcze nanododatki do polimerów
Smart Nanotechnologies specjalizuje się w badaniach oraz wdrażaniu rozwiązań technologicznych, opracowała szereg aktywnych biologicznie nanododatków do polimerów. Opracowana technologia gwarantuje ciągłą ochronę powierzchni przed rozwojem drobnoustrojów. Jej niewątpliwym atutem jest to, że opracowany komponent oparty na nanocząstkach srebra wykazuje skuteczność antybakteryjną na wszystkich rodzajach polimerów termoplastycznych, żywicach epoksydowych oraz poliuretanach. Substancja aktywna jest trwale związana oraz homogenicznie rozmieszczona w tworzywie, co zapewnia antybakteryjne działanie niezależnie od ścierania materiału. Aktywność srebra nie zmienia się z czasem, więc tym samym gwarantuje trwały efekt w odróżnieniu od konwencjonalnych, organicznych biocydów. Warto zaznaczyć, że srebro wykazuje działanie biobójcze w bardzo niskich stężeniach, dlatego pomimo wysokiej ceny skoncentrowanego dodatku niskie dozowanie nie wpływa na znaczny wzrost produkowanego elementu.


 

 


Zobacz pozostałe wpisy
Zapisz się
do newslettera
i poznawaj świat nanotechnologii na bieżąco!
Przesuń w prawo aby wysłać
Używamy plików Cookies!
Hej, ta strona korzysta z niezbędnych plików Cookies w celu zapewnienia prawidłowego działania (ustawienia).
Preferencje plików cookie
Wykorzystanie plików cookie

Używam plików cookie, aby zapewnić podstawowe funkcjonalności strony i polepszyć Twoje wrażenia online. Możesz wybrać dla każdej kategorii, aby w dowolnym momencie wyrazić zgodę. Aby uzyskać więcej informacji na temat plików cookie i innych poufnych danych, zapoznaj się z pełną polityką prywatności.

Więcej informacji

W przypadku jakichkolwiek pytań dotyczących naszej polityki dotyczącej plików cookie prosimy o kontakt.