Silver Epoxy

Specjalistyczna powłoka biobójcza i antykorozyjna.

Opis produktu:

Funkcjonalne powłoki na stal ocynkowaną i stal nierdzewną o właściwościach biobójczych i hydrofobowych. Dzięki zawartości nanosrebra powłoki charakteryzują się wysoką efektywnością, trwałością i ochroną zabezpieczonej powierzchni przed wzrostem mikroorganizmów.

Ponadto, powłoka znacząco zwiększa odporność powierzchni na standardowo stosowane detergenty, a tym samym zmniejsza jej podatność na korozję co przekłada się na obniżenie kosztów eksploatacji zabezpieczonych powierzchni stalowych.

Cechy produktu

 • Wysoka aktywność mikrobiologiczna (redukcja >99%)
 • Niska migracja nanosrebra (<0,1 ppm)
 • Szeroki wachlarz zastosowań: meble, kanały wentylacyjne, narzędzia itd.
 • Bezpieczeństwo użytkowania
 • Odporność na działanie detergentów
 • Wysoka efektywność kosztowa
 • Prosta technologia pokrywania powierzchni

Rekomendowane parametry nanoszenia

 • odległość pistoletu od „malowanej” powierzchni: optymalnie 20 cm (zakres 15 – 25 cm). Przy mniejszych elementach dobierać parametry poprzez zmianę średnicy dyszy oraz ciśnienie robocze.
 • ciśnienie robocze dla pistoletu: ok. 7 bar
 • średnica dyszy: 1,5
 • wartości lepkości dynamicznej wynoszą 400-600 mPas.
 • Powierzchnię przed nałożeniem warstwy należy odtłuścić alkoholem lub rozpuszczalnikiem, a następnie wysuszyć. Po wysuszeniu należy sprawdzić czy na powierzchni nie pozostały zabrudzenia.
 • Stosujemy 1 warstwę powłoki.
 • Czas życia mieszanki w 20° C wynosi 25 min.
 • 1 kg gotowej mieszaniny komponentów Silver Epoxy A i B wystarcza na pokrycie od 30-50 m2 powierzchni (w zależności od grubości powłoki)
 • Powłokę należy utwardzać w 60 – 80° C przez 30 – 60s.

Odporność powłoki na korozję

Analiza mikroskopowa płytek poddanych działaniu kwasu solnego pozwoliła ocenić zmiany w morfologii i ubytek powłoki cynkowej stali bez i z powłoką. Na powierzchni stali ocynkowanej widoczna jest niejednorodna warstwa ocynku, która pod wpływem kwasu zostaje wytrawiona i zniszczona do samej stali. Morfologia powierzchni stali zabezpieczonej powłoką nie ulega zmianie, nawet po potraktowaniu jej stężonym kwasem chlorowodorowym.

Ponadto, mikroanaliza rentgenowska próbek wykazała, iż zawartość cynku dla próbek stali traktowanych kwasem solnym zmalała z 88,0 ± 6,8%
do 16,6 ± 7,3%, a dla próbek zabezpieczonych powłoką nie uległa ona znaczącej zmianie. W miejscach ubytku cynku dla niezabezpieczonych płytek, analiza potwierdziła wzrost zawartości żelaza, co tym samym wskazuje na odsłonięcie stali, czego nie zaobserwowano dla stali z powłoką. Wyniki jednoznacznie potwierdzają odporność powierzchni z powłoką na działanie czynników środowiskowych i brak postępu procesu korozji.

Testy mikrobiologiczne

Stal z Silver Epoxy oraz próbki kontrolne bez nanosrebra były badane według normy ISO 22196: Plastic – Measurement of antibacterial activity on plastics surfaces. Powłoka wykazuje wysoką aktywność antymikrobiologiczną wobec Gram-ujemnego szczepu bakteryjnego (Escherichia coli) i Gram-dodatniego (Staphylococcus aureus) oraz grzyba (Candida albicans). W przypadku obu testowanych szczepów bakteryjnych redukcja wyniosła 100%, a w przypadku grzyba 99,1%. Uzyskane wyniki potwierdzają ogromny potencjał antymikrobiologiczny uzyskanych powłok, a tym samym szeroki wachlarz zastosowań.

Właściwości

 • Postać: układ dwukomponentowy, ciecz
 • Stężenie srebra: 100 ± 10 ppm
 • Aplikacja: natrysk ciśnieniowy
 • Termin przydatności: 6 miesięcy

Hydrofobizacja powierzchni

W zależności od zapotrzebowania klienta, powłoka może posiadać charakter hydrofobowy ułatwiający utrzymanie powierzchni w czystości. Na zdjęciu poniżej przedstawiono kąty zwilżania wodą powierzchni bez i z powłoką, będące miarą hydrogobowości powierzchni. Proponowana powłoka zapewnia wzrost kąta zwilżania o ponad 20°.

 

Nanocząstki srebra (100 ppm) zastosowane jako składnik aktywny powłoki nadają jej właściwości biobójcze o przedłużonym działaniu. Rozmiary nanocząstek mieszczą się w przedziale od kilku do kilkudziesięciu nm, a stabilność chemiczną zapewnia zastosowany polimer.

Sferyczny kształt i średnie rozmiary nanocząstek srebra <30 nm potwierdzono za pomocą transmisyjnej mikroskopii elektronowej.

Analiza SEM i TEM rozmiary nanocząstek srebra

Zdjęcie transmisyjne nanocząstek z powłoki


Zobacz również

Usługa wytwarzania antybakteryjnej powłoki z nanocząstkami srebra
Zapisz się
do newslettera
i poznawaj świat nanotechnologii na bieżąco!
Przesuń w prawo aby wysłać
Używamy plików Cookies!
Hej, ta strona korzysta z niezbędnych plików Cookies w celu zapewnienia prawidłowego działania (ustawienia).
Preferencje plików cookie
Wykorzystanie plików cookie

Używam plików cookie, aby zapewnić podstawowe funkcjonalności strony i polepszyć Twoje wrażenia online. Możesz wybrać dla każdej kategorii, aby w dowolnym momencie wyrazić zgodę. Aby uzyskać więcej informacji na temat plików cookie i innych poufnych danych, zapoznaj się z pełną polityką prywatności.

Więcej informacji

W przypadku jakichkolwiek pytań dotyczących naszej polityki dotyczącej plików cookie prosimy o kontakt.