Opis technologii

POLYDEF -Pozwolenie na obrót produktem biobójczym nr 9491/23

Linia dodatków Polydef to innowacyjne, w pełni autorskie rozwiązanie oparte na nanocząstkach srebra, dzięki którym gotowy produkt zyskuje właściwości antybakteryjne i antygrzybiczne. Dzięki temu kreujemy nową jakość i nowy trend na rynku. Skorzystaj z produktów nadających powierzchniom właściwości samoczyszczące, zapobiegając dzięki temu rozwojowi chorobotwórczych patogenów i wprowadzaj nowe standardy w wielu dziedzinach życia – medycynie, weterynarii, budownictwie, technologiach przemysłowych i nie tylko!

Produkty zawierające dodatek Polydef stają się wyjątkowe i zyskują certyfikat Active Silver Protection, który stanowi synonim najwyższej jakości oraz wyznacznik bezpieczeństwa. To znak towarowy, który wyróżni Twoją ofertę na tle konkurencji i sprawi, że Twoje rozwiązania staną się pierwszym wyborem konsumentów. Wyjdź przed szereg i oznacz produkty symbolem ASP – to Twój klucz do sukcesu!

Czym jest technologia Polydef?

Technologia Polydef to specjalnie opracowane rozwiązania oparte na nanocząstkach srebra oraz miedzi, które pozwalają na uzyskanie właściwości antybakteryjnych i antygrzybiczych. Obecność nanosrebra w zabezpieczonym polimerze zapewnia efekt biobójczy poprzez inhibicję szlaków metabolicznych drobnoustrojów, przyczyniając się do eliminacji źródeł nieprzyjemnych zapachów i wydłużenia czasu użytkowania materiału. Dodatek jest przyjazny dla środowiska, nie zmienia właściwości fizycznych polimerów i nie powoduje degradacji zabezpieczanego materiału. Materiały zabezpieczone za pomocą dodatków linii Polydef posiadają również certyfikat kontaktu z żywnością oraz spełniają wymogi RoHS. Komponent zapewnia długotrwałą ochronę mikrobiologiczną (skuteczność mikrobiologiczna na poziomie ≥ 99,98%) oraz zwiększa bezpieczeństwo i atrakcyjność produktu. Ponadto, nanododatek cechuje wyższa stabilność w wysokich temperaturach i przy dużej wilgotności w stosunku do tradycyjnie stosowanych środków biobójczych.

Dlaczego nanosrebro?

Do tej pory najczęściej stosowanymi środkami biobójczymi były biocydy, czyli związki charakteryzujące się ograniczoną trwałością działania oraz negatywnym wpływem na środowisko. W ostatnim czasie wiele uwagi przywiązuje się do alternatywnych rozwiązań wykorzystujących cząstki srebra, którego antybakteryjne działanie jest znane już od wieków i stosowane w medycynie czy kosmetologii. Srebro cechuje się wysoką stabilnością oraz silnymi właściwościami biobójczymi wobec mikroorganizmów, natomiast redukcja jego cząstek do nanometrycznych wymiarów pozwala na zwiększenie powierzchni właściwej i uzyskanie znacznie wyższej, niż w przypadku dużych cząsteczek, aktywności chemicznej i biologicznej. Warto podkreślić, że srebro wykazuje silne działanie biobójcze już w bardzo niskim stężeniu. Z tego względu, pomimo wysokiego kosztu surowca, użycie go w preparatach nie wpływa znacząco na cenę produktu. Zaletą rozwiązań zawierających srebro jest utrudnione wytworzenie oporności szczepów chorobotwórczych wobec substancji czynnej. Dodatkowo aktywność srebra nie zmienia się z czasem, więc tym samym gwarantuje to trwały efekt w odróżnieniu od często używanych organicznych biocydów, które po pewnym czasie wykazują coraz słabsze działanie i ulegają degradacji. Jak wynika z przeglądu literatury, nanocząstki srebra wykazują aktywność bakteriobójczą w stosunku do około 650 rodzajów bakterii.

W jaki sposób technologia zabezpiecza materiał i jak długo działa?

Stosowane przez nas technologie z wykorzystaniem nanocząstek srebra oraz miedzi to sposób na skuteczną ochronę przed drobnoustrojami. Aktywność biologiczna oferowanych przez nas układów miedzi i srebra pozwala zdecydowanie wydłużyć okres ochrony przez patogenami, wytwarzając wyroby o samoodkażających się właściwościach. Regularne stosowanie naszych produktów pozwala permanentnie chronić użytkownika przed mikroorganizmami, które wciąż nie wykształciły odporności na działanie wspomnianych metali. Długotrwały efekt może być osiągnięty poprzez zabezpieczenie powierzchni lub całej objętości wyrobu. Wykorzystanie nanocząstek miedzi i srebra pozwala uzyskać efekt przy niższym stężeniu substancji aktywnej w porównaniu do konwencjonalnych środków chemicznych.

Jak nanosrebro działa na bakterie?

Skuteczność nanocząstek srebra wynika z faktu, że wykazują one aktywność wobec bakterii na kilka sposobów. Po pierwsze, działają jak katalizator, powodując utlenianie wielu istotnych dla życia bakterii związków chemicznych, a w efekcie ich dezaktywację. Bakterie tracą wtedy zdolność do oddychania i zostaje zniszczony ich materiał genetyczny. Drugi sposób polega na tym, że cząstki metalu, stykając się ze ścianą komórkową mikroorganizmu, blokują przepływ energii i jego kanały oddechowe. Dezaktywacja trzecim sposobem polega na denaturacji białek, czyli niszczeniu ich struktury, co powoduje zanik aktywności biologicznej bakterii. Jest to proces nieodwracalny i śmiertelny. Dodatkowo srebro może łączyć się ze związkami chemicznymi, tworzącymi łańcuchy DNA i niszczyć ich wiązania. Mikroorganizm traci wówczas możliwość replikacji (rozmnażania), a więc nie powstają następne pokolenia i nie są przekazywane informacje o zagrożeniach.

Jak sprawdzamy skuteczność rozwiązania? / Jak sprawdzić czy to działa?

Skuteczność rozwiązania została potwierdzona badając stopień redukcji liczby mikroorganizmów na powierzchni elementu oraz na powierzchni elementu z dodatkiem nanocząstek srebra. Analizę wykonano na podstawie normy ISO 22196 Pomiar aktywności przeciwbakteryjnej na tworzywach sztucznych i innych nieporowatych powierzchniach (ang. ISO 22196 Measurement of antibacterial activity on plastics and other non-porous surfaces). Przedstawiona w normie metoda badawcza ma na celu ilościowe badanie zdolności tworzyw sztucznych do hamowania wzrostu (efekt bakteriostatyczny) lub eliminowania (efekt bakteriobójczy) mikroorganizmów w ciągu 24-godzinnego okresu kontaktu. Jest to czuła metoda testowa i wykrywa niskie poziomy działania przeciwbakteryjnego przez długi czas. Badania aktywności mikrobiologicznej testowano na referencyjnych szczepach bakteryjnych tj. bakterii Escherichia coli oraz Staphylococcus aureus. Dzięki zastosowaniu technologii Polydef, w obu przypadkach uzyskano ponad 90% skuteczność redukcji liczby mikroorganizmów.

Gdzie technologia może znaleźć zastosowanie?

Polimery o właściwościach biobójczych mogą mieć zastosowanie w miejscach szczególnie narażonych na działanie mikroorganizmów, czyli m.in. w rurach wentylacyjnych, elementach sprzętu RTV/AGD, szpitalnych poczekalniach oraz urządzeniach sanitarnych. Zastosowanie nanocząstek srebra zapewnia długotrwałą ochronę mikrobiologiczną przy jednoczesnym zachowaniu bezpieczeństwa gotowych produktów z tworzyw sztucznych dla ich użytkowników. Naszą ambicją jest wdrażanie produktów i rozwiązań kreujących potencjał tworzenia nowych standardów (np. w medycynie, weterynarii, budownictwie, transporcie, technologiach przemysłowych i wielu innych) poprzez nadawanie istniejącym na rynku produktom codziennego użytku (jak np. farby, flizy, fugi, produkty z drewna, produkty ze stali, produkty polimerowe, tekstylia, itd.) nowych cech użytkowych takich jak zabezpieczenie przed rozwojem mikroorganizmów.

 

Redukcja bakterii na materiałach zabezpieczonych przez dodatek 4% Polydef-u 

ZASTOSOWANIE:


Zobacz również

Zapisz się
do newslettera
i poznawaj świat nanotechnologii na bieżąco!
Przesuń w prawo aby wysłać
Używamy plików Cookies!
Hej, ta strona korzysta z niezbędnych plików Cookies w celu zapewnienia prawidłowego działania (ustawienia).
Preferencje plików cookie
Wykorzystanie plików cookie

Używam plików cookie, aby zapewnić podstawowe funkcjonalności strony i polepszyć Twoje wrażenia online. Możesz wybrać dla każdej kategorii, aby w dowolnym momencie wyrazić zgodę. Aby uzyskać więcej informacji na temat plików cookie i innych poufnych danych, zapoznaj się z pełną polityką prywatności.

Więcej informacji

W przypadku jakichkolwiek pytań dotyczących naszej polityki dotyczącej plików cookie prosimy o kontakt.