Nanorurki

Wielościenne nanorurki węglowe (MWCNTs)

Dostępne opakowania:
10g 20g 50g 100g
Opis produktu:
 • Stan skupienia: proszek
 • Opis produktu: wielościenne nanorurki węglowe, średnia długość: 1,25 µm
 • Dostępne opakowania: 10, 20, 50, 100 g
 • Zastosowanie: dodatek do polimerów podnoszący ich przewodnictwo elektryczne, materiał wyjściowy do modyfikacji chemicznej, wypełniacz kompozytów
 • Produkty docelowe: wyroby polimerowe, kompozyty węglowe, polimery przewodzące.

Zdjęcie transmisyjne wielościennych nanorurek węglowych

Wielościenne nanorurki węglowe modyfikowane nanocząstkami srebra (MWCNTs/Ag)

Dostępne opakowania:
10g 20g 50g 100g
Opis produktu:
 • Stan skupienia: proszek
 • Opis produktu: wielościenne nanorurki węglowe modyfikowane powierzchniowo nanocząstkami srebra o wielkości ziaren 5 – 100 nm, zawartość srebra 1-50% wagowych
 • Dostępne opakowania: 10, 20, 50, 100 g
 • Zastosowanie: elektronika, materiały o zwiększonym przewodnictwie, materiał wyjściowy do dalszej modyfikacji chemicznej, materiały aktywne biologicznie wobec patogenów, składnik biokompozytów
 • Produkty docelowe: wyroby polimerowe, dodatek do kompozytów polimerowych, pasywne układy biobójcze

Zdjęcie skaningowe wielościennych nanorurek węglowych modyfikowanych srebrem

Zdjęcie transmisyjne wielościennych nanorurek węglowych modyfikowanych srebrem

Wielościenne nanorurki węglowe modyfikowane miedzią (MWCNTs/Cu)

Dostępne opakowania:
10g 20g 50g 100g
Opis produktu:
 • Stan skupienia: proszek
 • Opis produktu: wielościenne nanorurki węglowe modyfikowane powierzchniowo miedzią o wielkości ziaren 10 – 500 nm, zawartość miedzi 1-50% wagowych
 • Dostępne opakowania: 10, 20, 50, 100 g
 • Zastosowanie: elektronika, materiały o zwiększonym przewodnictwie, materiał wyjściowy do dalszej modyfikacji chemicznej, materiały aktywne biologicznie wobec patogenów, składnik biokompozytów
 • Produkty docelowe: wyroby polimerowe, dodatek do kompozytów polimerowych, pasywne układy biobójcze

Zdjęcia skaningowe wielościennych nanorurek węglowych modyfikowanych miedzią

Wielościenne nanorurki węglowe wodorozpuszczalne (sól amonowa nanorurek węglowych; MWCNTS-COONH4

Dostępne opakowania:
10g 20g 50g 100g
Opis produktu:
 • Stan skupienia: płatki koloru czarnego
 • Opis produktu: wielościenne nanorurki węglowe, wodo-rozpuszczalne
 • Dostępne opakowania: 10, 20, 50, 100 g
 • Zastosowanie: dodatek do polimerów wodo-rozpuszczalnych podnoszący ich przewodnictwo elektryczne, materiał wyjściowy do dalszej modyfikacji chemicznej, substrat do konstrukcji nanosensorów i detektorów, materiał do produkcji cienkich warstw węglowych
 • Produkty docelowe: wyroby polimerowe, dodatek do kompozytów polimerowych

Zdjęcie transmisyjne wodorozpuszczalnych nanorurek węglowych


Zobacz również

Preparat proszkowy na bazie nanocząstek srebra i krzemionki hydrofilowej o działaniu antybakteryjnym i antygrzybicznym.
Preparat proszkowy na bazie nanocząstek srebra i krzemionki hydrofilowej o działaniu antybakteryjnym i antygrzybicznym.
Zapisz się
do newslettera
i poznawaj świat nanotechnologii na bieżąco!
Przesuń w prawo aby wysłać
Używamy plików Cookies!
Hej, ta strona korzysta z niezbędnych plików Cookies w celu zapewnienia prawidłowego działania (ustawienia).
Preferencje plików cookie
Wykorzystanie plików cookie

Używam plików cookie, aby zapewnić podstawowe funkcjonalności strony i polepszyć Twoje wrażenia online. Możesz wybrać dla każdej kategorii, aby w dowolnym momencie wyrazić zgodę. Aby uzyskać więcej informacji na temat plików cookie i innych poufnych danych, zapoznaj się z pełną polityką prywatności.

Więcej informacji

W przypadku jakichkolwiek pytań dotyczących naszej polityki dotyczącej plików cookie prosimy o kontakt.