Nanorurki

Informacje ogólne

Nanorurki węglowe (CNTs) to struktury przestrzenne zbudowane ze zwiniętego grafenu. Wyróżniamy nanorurki jedno- oraz wielkościenne. CNTs stosowane są jako dodatki m. in. do tworzyw sztucznych, wyświetlaczach FED, biosensorach, ogniwach paliwowwych oraz tranzystorach. Dodatek nanorurek węglowych do tworzyw sztucznych powoduje zwiększenie wytrzymałości mechanicznej oraz zapewnia zwiększenie przewoności cieplnej i elektycznej. Ze względu na swoje szerokie właściwości CNTs są materiałem znajdującym się w polu zainteresowania specjalistów z wielu dziedzin.

Wielościenne nanorurki węglowe (MWCNTs)

Dostępne opakowania:
10g 20g 50g 100g
Opis produktu:
 • Stan skupienia: proszek
 • Opis produktu: wielościenne nanorurki węglowe, średnia długość: 1,25 µm
 • Dostępne opakowania: 10, 20, 50, 100 g
 • Zastosowanie: dodatek do polimerów podnoszący ich przewodnictwo elektryczne, materiał wyjściowy do modyfikacji chemicznej, wypełniacz kompozytów
 • Produkty docelowe: wyroby polimerowe, kompozyty węglowe, polimery przewodzące.

Zdjęcie transmisyjne wielościennych nanorurek węglowych

Wielościenne nanorurki węglowe modyfikowane nanocząstkami srebra (MWCNTs/Ag)

Dostępne opakowania:
10g 20g 50g 100g
Opis produktu:
 • Stan skupienia: proszek
 • Opis produktu: wielościenne nanorurki węglowe modyfikowane powierzchniowo nanocząstkami srebra o wielkości ziaren 5 – 100 nm, zawartość srebra 1-50% wagowych
 • Dostępne opakowania: 10, 20, 50, 100 g
 • Zastosowanie: elektronika, materiały o zwiększonym przewodnictwie, materiał wyjściowy do dalszej modyfikacji chemicznej, materiały aktywne biologicznie wobec patogenów, składnik biokompozytów
 • Produkty docelowe: wyroby polimerowe, dodatek do kompozytów polimerowych, pasywne układy biobójcze

Zdjęcie skaningowe wielościennych nanorurek węglowych modyfikowanych srebrem

Zdjęcie transmisyjne wielościennych nanorurek węglowych modyfikowanych srebrem

Wielościenne nanorurki węglowe modyfikowane miedzią (MWCNTs/Cu)

Dostępne opakowania:
10g 20g 50g 100g
Opis produktu:
 • Stan skupienia: proszek
 • Opis produktu: wielościenne nanorurki węglowe modyfikowane powierzchniowo miedzią o wielkości ziaren 10 – 500 nm, zawartość miedzi 1-50% wagowych
 • Dostępne opakowania: 10, 20, 50, 100 g
 • Zastosowanie: elektronika, materiały o zwiększonym przewodnictwie, materiał wyjściowy do dalszej modyfikacji chemicznej, materiały aktywne biologicznie wobec patogenów, składnik biokompozytów
 • Produkty docelowe: wyroby polimerowe, dodatek do kompozytów polimerowych, pasywne układy biobójcze

Zdjęcia skaningowe wielościennych nanorurek węglowych modyfikowanych miedzią

Wielościenne nanorurki węglowe wodorozpuszczalne (sól amonowa nanorurek węglowych; MWCNTS-COONH4

Dostępne opakowania:
10g 20g 50g 100g
Opis produktu:
 • Stan skupienia: płatki koloru czarnego
 • Opis produktu: wielościenne nanorurki węglowe, wodo-rozpuszczalne
 • Dostępne opakowania: 10, 20, 50, 100 g
 • Zastosowanie: dodatek do polimerów wodo-rozpuszczalnych podnoszący ich przewodnictwo elektryczne, materiał wyjściowy do dalszej modyfikacji chemicznej, substrat do konstrukcji nanosensorów i detektorów, materiał do produkcji cienkich warstw węglowych
 • Produkty docelowe: wyroby polimerowe, dodatek do kompozytów polimerowych

Zdjęcie transmisyjne wodorozpuszczalnych nanorurek węglowych


Zobacz również

Nanorurki węglowe - Case Study
Zapisz się
do newslettera
i poznawaj świat nanotechnologii na bieżąco!
Przesuń w prawo aby wysłać
Używamy plików Cookies!
Hej, ta strona korzysta z niezbędnych plików Cookies w celu zapewnienia prawidłowego działania (ustawienia).
Preferencje plików cookie
Wykorzystanie plików cookie

Używam plików cookie, aby zapewnić podstawowe funkcjonalności strony i polepszyć Twoje wrażenia online. Możesz wybrać dla każdej kategorii, aby w dowolnym momencie wyrazić zgodę. Aby uzyskać więcej informacji na temat plików cookie i innych poufnych danych, zapoznaj się z pełną polityką prywatności.

Więcej informacji

W przypadku jakichkolwiek pytań dotyczących naszej polityki dotyczącej plików cookie prosimy o kontakt.